MUDr. Martin Nouza, CSc.

MUDr-Martin-Nouza

Klinický imunolog, alergolog, internista a nefrolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v pražském IKEM, kde se věnoval péči o nemocné s chorobami ledvin a o nemocné s transplantovanou ledvinou. Zde také dosáhl vědeckého stupně kandidáta věd (CSc.) prací, řešící infekční komplikace nemocných s porušenou obranyschopností. Postupně složil tři odborné atestace (vnitřní lékařství, nefrologie a klinická imunologie – alergologie). Od roku 1995 získával pod vedením předního klinického imunologa a polyhistora MUDr. Jaroslava Svobody zkušenosti v klinické imunologii a celostním, holistickém přístupu v medicíně. V roce 1996 spoluzaložil Centrum péče o nemocné s chronickým únavovým syndromem (CFS), které si vytklo za cíl zajištění komplexní péči o nemocné s CFS, zvláště vytvořením podmínek ke spolupráci odborníků různých medicínských oborů se zájmem o CFS a další chronické únavové stavy. V lednu 2000, na prahu 21. století, založil Centrum klinické imunologie, ambulantní zdravotnické zařízení, sloužící potřebám nemocných z celé republiky.

Je autorem řady článků v odborném i populárním tisku. Jeho články a komentáře byly publikovány v časopisech Medicína, Lékařské listy, Interna, Causa subita, Solutio či Alergie, dále v denním tisku LN, MF DNES, ad. Je prvním autorem odborné knihy, pojednávající o chronickém únavovém syndromu a příbuzných stavech (Nouza M., Svoboda J.: Chronický únavový syndrom. Galén, Praha, 1998), která představuje první souborné dílo v této problematice na našem území. Je také editorem a spoluautorem ojedinělého díla – přehledného sborníku Imunologie ´98 (Galén, Praha, 1998) a dvou populárních knížek Chronický únavový syndrom v otázkách a odpovědích (Nadace CFS, Praha, 1996) a Únava známá a neznámá (Centrum klinické imunologie, 2000). Publikoval i na Slovensku, např. v knize Reumatologia VI. a také napsal příspěvky do dvou knih MUDr. Radkina Honzáka, CSc. Během své odborné práce se věnoval i výuce v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, výsledky své práce přednášel na odborných lékařských fórech doma i v zahraničí. Působil i v několika domácích i zahraničních odborných a vědeckých společnostech. Po řadu let vedl internetovou poradnu IDNES a ONA DNES. Časopisem TÝDEN byl zařazen mezi přední představitele aktuální medicíny (Top lékaři napříč republikou, Týden, 16/2016).

V praxi se soustřeďuje zvláště na prevenci a léčbu stavů spojených s chronickou únavou a poruchami imunity. S velkým soustředěním se zabývá i problematikou přírodních léčiv a jejich místu v moderní medicíně. Získal velké zkušenosti s aplikací akupunktury a čínských léčivých hub. V posledních letech se věnuje problematice potravinových intolerancí a vlivu střevní mikrobioty a dysbiózy na naše zdraví.