MUDr. Alena Hyhlíková, dříve Cabalová

MUDr-Alena-Cabalova

 

 

 

 

 

 

 

  • Absoloventka Střední zdravotnické školy, obor rehabilitace
  • Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1999
  • Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol (1999-2001)
  • Neurologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice (2001-2007)
  • V r. 2002 získala specializaci I. st. v oboru neurologie
  • Od roku 2007 pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze. Pacientům nabízí vyšetření a léčbu široké škály neurologických onemocnění.
  • K objektivizaci nervosvalových onemocnění provádí EMG vyšetření, jako další pomocnou metodu při diagnostice poruch mozku doplňuje vyšetření EEG. Při vertebrogenních onemocněních využívá postupů manuální medicíny.
  • Centrum klinické imunologie (2016-dosud)
  • Průběžně absolvuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání v medicíně
  • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory