Jiří Brůha

Jiri-Bruha.jpg

Jiří Brůha po ukončení střední zdravotní školy v oboru všeobecná sestra pracoval jako zdravotní bratr v chirurgických a interních oborech. Po absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru psychiatrie uplatnil své dlouholeté široké zkušenosti na Psychiatrické klinice VFN a v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, kde se věnoval pacientům s psychosomatickými a duševními onemocněními.

Své vzdělání si doplnil také jako výživový poradce a v naší ambulanci se též věnuje problematice nesnášenlivosti potravin a řešením potíží s touto problematikou souvisejících.