MUDR. KAREL NOUZA, DRSC.

nouza

Internista a význačný český imunolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v pražském ÚHKT, kde se věnoval vědecké práci a péči o nemocné s krevními chorobami. V průběhu 60. let, v době významného nárůstu objevů v imunologii přešel do Československé akademie věd, kde se podílel na významných objevech, kterými přispěla česká imunologie světové vědě. V průběhu 60. a začátkem 70. let pracoval průběžně na řadě předních evropských imunologických pracovištích. Později vedl několik odborných týmů v základním i aplikovaném výzkumu v imunologii.

Postupně dosáhl vědeckého stupně kandidáta a později i doktora lékařských věd. Složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství. Je autorem několika stovek původních vědeckých prací, tří ojedinělých monografií (spolu s prof. C. Johnem, DrSc.) o imunologii v medicíně, a dvou populárních knížek vysvětlujících základy imunologie nejširší čtenářské obci (Skrytá moc imunity, Rouby života).

V poslední době se zvláště věnuje dvěma oblastem – reprodukční imunologii, zkoumající účast imunity v neplodnosti a opakovaném potrácení, a propagaci nové biologické preventivní a léčebné metody – systémové enzymoterapie.

MUDr.Karel Nouza, DrSc. – 85 let