Akupunktura je tradiční disciplína, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, bolestivých stavů, alergických stavů, poruch imunity, návykových chorob.

Prevence a léčba akupunkturou spočívá v cíleném ovlivňování organismu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních akupunkturních bodů. Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel (vlastní akupunktura) nebo aplikací jiných podnětů (např. aplikace tepla – moxa, moxování, tlaku a masážních hmatů – akupresura, ad. Podle charakteru onemocnění a podle stavu pacienta volíme aktivní body jednak na povrchu těla (tzv. klasická, čili tělová akupunktura), jednak body a zóny mikrosystémů. Z nich nejznámější je mikrosystém ucha (aurikuloterapie).

Procedura není hrazena zdravotními pojišťovnami.