Petra Poláková Katsianiku

Petra-Polakova

 

 

 

 

 

 

 

 •  SZŠ – obor zdravotní sestra všeobecná, ukončená maturitní zkouškou, 1992
 • Zdravotní sestra u lůžka, Antiarytmická jednotka, Klinika kardiologie IKEM (1992–1993)
 • Asistentka výzkumu, Clearensova laboratoř, Klinika nefrologie IKEM (1993–1994)
 • Zdravotní sestra, ortopedická ambulance, Poliklinika Jabloňová, Praha 10 (2000–2003)
 • Referentka výchovy a vzdělávání, Útvar náměstka pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, (2004–2005)
 • Zdravotní sestra, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – elektroencefalografická laboratoř (EEG), elektromyografická laboratoř (EMG), (2005 – 2007)
 • Certifikovaný kurz EEG pro všeobecné sestry, (2015)
 • odborné semináře, přednášky zaměřené na psychoterapii Pražské psychoterapeutické fakulty
 • osvědčení MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace)
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích
 • 1.stupeň kineziologického výcviku
 • Centrum klinické imunologie, zdravotní sestra, spirometrie, odběry, aplikace infuzí, injekcí, EEG, EMG, prick testy, administrativa, (od r. 2013)