Akreditované pracoviště v oboru Alergologie – klinická imunologie

Centrum klinické imunologie, s.r.o. Praha 1, Havelská 14

Oznamujeme, že jsme se v březnu 2016 stali akreditovaným pracovištěm podle §17 ost. 2 zákona č. 95/2004 Sb. v oboru Alergologie – klinická imunologie.