Centrum klinické imunologie je soukromé ambulantní smluvní zdravotnické zařízení, poskytující odborné zdravotní služby pro pojištěnce všech českých zdravotních pojišťoven z celé České republiky.

Našimi hodnotami jsou vysoké standardy poskytovaných zdravotnických výkonů a etické chování, které aplikujeme v každodenní práci. Samozřejmostí našich spolupracovníků je, že jednají podle našich stěžejních hodnot, jimiž jsou vysoká profesionalita, poctivost, bezúhonnost a respekt k pacientům i jejich blízkým.

SMLOUVY SE VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI,
VYŠETŘENÍ I BEZ DOPORUČENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Společnost Centrum klinické imunologie působící od roku 2000 v Praze 1, na Starém Městě jsme založili s cílem pečovat o nemocné s poruchami imunity, alergiemi, chronickým únavovým syndromem, dlouhodobými infekčními komplikacemi a dalšími nemocemi a stavy, přesahujícími jednotlivé obory medicíny. V roce 2005 jsme naše zaměření rozšířili o kompletní obor neurologie se zvláštním zaměřením na problematiku bolestí hlavy. V lednu 2013 jsme otevřeli druhé pracoviště na poliklinice Malešice, v Praze 10, opět se dvěmi ordinacemi –neurologie a alergologie-imunologie. V témže roce jsme toto pracoviště vybavili i přístrojem pro elektroencefalografické metody vyšetřování  a o dva roky později, v roce 2015 jsme naše přístrojové vybavení a vyšetřovací metody rozšířili o elektromyografii. Oba přístroje jsme získali díky nezištné podpoře nejmenovaného soukromého dárce. Dodala nám je česká firma Alien technik s.r.o.

Obě naše pracoviště poskytují komplexní medicínské služby, využívající nejnovější poznatky lékařské vědy. Naši lékaři působili řadu let na předních českých klinických a výzkumných pracovištích (IKEM, všechny 3 LF UK, VFN, FNKV, FN Motol). Při své práci důsledně vycházíme z konceptu psychoneuroimunologie, který propojuje klinickou imunologii, vnitřní lékařství, neurologii a psychosomaticky chápanou medicínu. Psychoneuroimunologie je obor, který vysvětluje a chápe vzájemné interakce mezi zevním působením na naše vnitřní prostředí a řídící systémy organismu – nervový, imunitní a endokrinní systém. Psychoneuroimunologie ukazuje, jak zásadní je vliv stresu na vznik většiny nemocí.

Vrcholně specializovaný pohled na zdraví a nemoc přináší v současném systému zdravotnictví řadu předností:

  • Je zaměřen preventivně – podchycením nemocných s časnými projevy (únava, opakované infekce, dopady stresu, poruchy spánku) lze předcházet pozdějším vážným komplikacím s těžkými zdravotními následky a sociálními dopady.
  • Komplexní a vrcholně sofistikovaný přístup je výrazně úsporný v nákladech na zdravotní služby – provádí se méně nadbytečných a opakovaných vyšetření, je třeba méně návštěv u lékaře.
  • Osobní, citlivý a individuální přístup v příjemném komorním prostředí je protipólem velkých anonymních zdravotnických zařízení.
  • Vzhledem k ojedinělému charakteru často poskytuje superkonziliární služby pro praktické lékaře a specialisty jiných oborů z celé republiky.
  • Svými prokazatelnými výsledky představuje významnou základnu pro publikační, mediální a osvětovou činnost.
  • Nabízí možnost zajištění jak léčebné, tak preventivní péče o další rodinné příslušníky, kolegy i celé pracovní kolektivy.
  • Obě pracoviště jsou výborně dostupná hromadnou dopravou. Havelský trh se nachází v centru Prahy, nedaleko stanice metra Můstek. Poliklinika Malešice v Plaňanské 1 na Praze 10 je dobře dostupná ze stanice metra Želivského autobusem.