V Centru klinické imunologie se věnujeme diagnostice a léčbě nemocných s poruchami imunity z celé České republiky. Na počátku 21. století se ukázalo, že je potřebné vytvořit nové pracoviště nejmodernějšího charakteru tak, aby mohl být efektivně zajištěn vedle preventivního programu i plynulý rozvoj péče o nemocné s řadou speciálních zdravotních problémů včetně imunodeficitů, chronických infekcí a zánětů, únavových stavů a autoimunitních procesů i nejrůznějších postinfekčních a parainfekčních komplikací.

Jeho vznik si vyžádala i skutečnost, že klinická imunologie je v praxi nedostatkovým a výjimečným oborem, který zastřešuje většinu oblastí medicíny.

Soustřeďujeme se zvláště na řešení těchto poruch imunity:

 • Často se opakující infekce horních cest dýchacích a nachlazení
 • Virová onemocnění spojená s infekcí EBV a CMV
 • Stavy po infekční mononukleóze
 • Stavy po lymské borelióze
 • Opakující se kvasinkové záněty poševní
 • Chronické infekce, zvláště herpes genitalis
 • Problémy spojené s neplodností a opakovaným potrácením
 • Opakující se infekce močových cest
 • Chronické záněty štítné žlázy
 • Autoimunitní onemocnění
 • Psychosomatická medicína
 • Preventivní programy