Centrum klinické imunologie vychází ze základů celého vnitřního lékařství. V současné době v oboru neurologie pokrýváme celé spektrum se zvláštním zaměřením na diagnostiku a léčbu nemocných s bolestmi hlavy, poruchami paměti a prokrvení mozku, ale díky špičkovému přístrojovému vybavení i s epilepsií, nervosvalovými poruchami a vertebrogenními obtížemi. Právě kompletní vybavení přístroji EEG a EMG umožňuje poskytnutí komplexního servisu našim pacientům. Můžeme tak nabídnout nejen celostní komplexní, ale i individuální, rodinný přístup na špičkové odborné úrovni.

Významnou součástí naší práce a poskytovaných služeb je péče o nemocné s bolestmi hlavy.
Naše dvě Centra bolesti hlavy (www.bolesthlavy.com) pomáhají již řadu let nemocným s různými typy bolestí hlavy a migrény.
Nově se otevírá i možnost biologické léčby migrény – https://www.bolesthlavy.com/biologicka-lecba-migreny/