V posledních letech se ukazuje, že řada onemocnění může být vysvětlena chronickou intolerancí (nesnášenlivostí) ke specifickým antigenům různých potravin. Centrum klinické imunologie se této problematice věnuje již téměř 10 let na lékařské úrovni.

Nejedná se o časný alergický typ reakce, zprostředkované IgE protilátkami, ale hlavní roli zde hrají IgG4 protilátky. Pomocí průkazu těchto protilátek a následně dietou s vyloučením problematických potravin lze v mnoha případech výrazně zlepšit stav pacienta. Potraviny, nejčastěji vyvolávající intoleranci jsou mléčné výrobky, pšenice (lepek – objevuje se u více než 5 % lidí), vejce, brambory a další lilkovité rostliny, kvasnice, mořské ryby a mnoho dalších.

Mezi nejčastější projevy potravinové intolerance patří mimo jiné bolesti hlavy a břicha, problémy s trávením, zvýšená nemocnost s projevy snížené imunity, kožní problémy jako jsou ekzémy a akné, psychické poruchy jako deprese, úzkosti, nadváha nebo naopak váhový úbytek, poruchy spánku, chronická únava či hyperaktivita.

 

Příběh z naší ambulance: Po známosti mne vyhledal významný zahraniční manažer, pracující ve vrcholové funkci farmaceutické! společnosti, trpící řadu let bolestmi hlavy, kolen, zad a velmi nepříjemnými zažívacími obtížemi. Žádná léčba mu doposud nepřinesla déledobou úlevu. Ano, různé chemické léky na chvíli pomohly, odstranily bolest. Ale po jejich vysazení se obtíže vrátily. Neméně nepříjemné pro něj bylo i to, že nebyl schopen zhubnout svých zhruba 10 kg nadváhy. Po pečlivém rozboru jeho obtíží a vyšetření jsme se domluvili, že by rád podstoupil náš test k vyšetření potravinové alergie. Výsledek překvapil i mne: s tak vysokou hodnotou protilátek proti kaseinu jsem se za svou praxi ještě nesetkal. Hodnoty několika dalších potravin již tak vysoké nebyly. Nasadili jsme tedy přísnou eliminační dietu s vyloučením zjištěných potravin, na prvním místě kravského mléka a všech jeho podob. Výsledek léčby byl ohromující: již během prvních několika dní se začal cítit mnohem lépe, vrátila se mu energie a postupně ustoupily všechny zdravotní problémy…

 

V současné době jsme schopni detekovat během jednoho krevního vyšetření více než 200 specifických IgG4 protilátek proti potravinám.

Potraviny, zahrnuté v komplexním testu více než 200 potravin: 

200 testů 2

 

Potraviny, zahrnuté ve skríninkovém testu 20 nejrizikovějších potravin: 

200 testů 1

 

Vyšetření potravinových intolerancí není hrazeno ze zdravotního pojištění.  Ceny testů jsou uvedeny v našem ceníku.

Vyšetření potravinových intolerancí v našem zdravotnickém zařízení probíhá pod dohledem lékaře a zahrnuje krevní odběr, laboratorní vyšetření protilátek podtřídy IgG4 proti 20 (skríninkový, orientační test) nebo více než 200 potravinám (komplexní, nejpodrobnější test). Dále je součástí vyšetření konzultace se zdravotním a dietetickým specialistou s výsledky krevních testů a návrh diety a případné další léčby.

pdf-ikona

 —————————————————-

Intolerance – Pokroky v klinické imunologii
MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová

Dokument Centra klinické imunologie o intoleranci potravin