MUDr. Alena Nouzová

MUDr-Alena-Nouzova

Po absolvování 1.Lékařské fakulty UK Praha a roční praxi na interním oddělení mimo Prahu, nastoupila v roce 1986 na Neurologickou kliniku Všeobecné faktulní nemocnice v Praze jako sekundární lékařka. V jejích povinnostech kromě péče o neurologické pacientky byla i služba konziliární, práce v odborných laboratořích a také výuka mediků. Specializovala se hlavně na práci na oddělení akutní péče o neurologicky nemocné. V roce 1986 složila první a v roce 1993 druhou atestaci v oboru ( práce ke 2. atestaci byla na téma „Nádory mozku a možnosti jejich léčby“. ). V Centru klinické imunologie se od r. 2004 věnuje široké problematice bolestí hlavy a vede Centrum bolesti hlavy. Ke svým pacientům a klientům přistupuje zásadně komplexně a mimořádnou empatií.

Od ledna 2016 působí též jako samostatný konzultant, kdy zúročuje svou více než 20ti letou zkušenost. Metoda MUDr. A. Nouzové vychází z antroposofické medicíny Rudolfa Steinera, tradiční čínské medicíny a korejského systému su-jok a logoterapie, psychoterapeutické metody vyvinuté Viktorem E. Franklem. Velmi byla oslovena i naukou Carla G. Junga o ženské a mužské stránce naší osobnosti (anima-animus) a prácemi R. Dahlkeho. Svojí vlastní metodu a postupy prezentuje s využitím psychosomatické medicíny, jak je u nás dlouhodobě představována MUDr. Radkinem Honzákem. Jde tedy o biologicko psychosomaticko spirituální koncepci v každodenní praxi.