ORDINACE HAVELSKÝ TRH – HAVELSKÁ 14 (PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO)

Zdravotní péče hrazená zdravotními pojišťovnami:

 • Alergologické, imunologické, neurologické či interní vyšetření klientů smluvních zdravotních pojišťoven

vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění

Administrativní roční poplatek za poskytované nadstandardní služby:

 • Úhrada, pokrývající mimo jiné zajištění rezervovaných termínů k imunologickému, alergologickému, neurologickému či internímu vyšetření na konkrétní čas, zasílání upozornění na termín návštěvy, zasílání či kopírování výsledků. Platí vždy následujících 12 měsíců. Netýká se pacientů nad 65 let a dětí do 18 let a sponzorů, podporujících naše zdravotnické zařízení:

500,- Kč / rok

Rezervace expresního termínu:

 • Úhrada za zajištění a poskytnutí přednostního termínu mimo ordinační hodiny k imunologickému, alergologickému či neurologickému vyšetření:

2500,- Kč

Administrativní úkony vyžadované pacientem:

 • Zvláště vypracování zprávy pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu, apod.:

500 – 1000,- Kč

Zdravotní péče nehrazená zdravotními pojišťovnami:

 • Alergologické a imunologické klinické vyšetření pojištěnců nesmluvní VZP:

2000,- Kč

 • Alergologické, imunologické, neurologické či interní klinické vyšetření klientů nesmluvních pojišťoven či bez zdravotního pojištění v ČR:

1000,- až 2500,- Kč

 • Test intolerance potravin:

IgG4 skríninkový test na 20 druhů potravin – krevní odběr a vyšetření protilátek třídy IgG4 na potravinové intolerance na 20 potravin a následné odborné dietetické zhodnocení výsledků a poradenství v trvání 30 – 60 minut:

6000,- Kč

 • Test intolerance potravin:

IgG4 komplexní test na více než 200 druhů potravin – krevní odběr a vyšetření protilátek třídy IgG4 na potravinové intolerance na více než 200 potravin a následné odborné dietetické zhodnocení výsledků a poradenství v trvání 30 – 60 minut:

18500,- Kč

 • Test na alergie – potravin, pyly, roztoči, zvířata, ad.:

ALEX – Allergy Explorer – zahrnuje krevní vyšetření na 125 specifických komponent + 157 extraktů 160 alergenových zdrojů, následné hodnocení a související poradenství:

8500,- Kč

 • Balíček dvou testů: (sleva 2 000,- Kč):

ALEX – Allergy Explorer + test potravinové intolerance IgG4 skríninkový test na 20 druhů potravin – zahrnuje krevní vyšetření na 125 specifických komponent + 157 extraktů 160 alergenových zdrojů + krevní vyšetření na intolerance na 20 potravin, následné hodnocení a související komplexní dietetické poradenství:

12500,- Kč

ALEX – Allergy Explorer + test potravinové intolerance IgG4 komplexní test na více než 200 druhů potravin – zahrnuje krevní vyšetření na 125 specifických komponent + 157 extraktů 160 alergenových zdrojů + krevní vyšetření na intolerance na více než 200 potravin, následné hodnocení a související komplexní dietetické poradenství:

25000,- Kč

 • Aplikace infuzí vitaminu C:

Slouží pro dosažení preventivních a léčivých účinků vitaminu C. Vhodné zvláště u osob zvýšeně ohrožených stresem, záněty a s nimi souvisejícími chorobnými procesy, kdy je potřeba dosáhnout vyšší koncentrace vit. C v organismu, což je možné pouze při nitrožilním podání infuze se 7,5 – 15 gramy:

1 infuze 7,5 g: 800,- Kč

1 infuze 15 g: 1600,- Kč

 • Aplikace GUNA MD Injekcí:

Fyziologická regulační medicína (FRM) je inovativní lékařské odvětví představující moderní integraci klasické medicíny s přírodní medicínou, založené na nejnovějších poznatcích v oblasti molekulární biologie, kvantové fyziky a především psycho-neuro-endokrino-imunologie:

1 amp.: 150,- Kč

aplikace: 300,- Kč

 • Aplikace infuze TAD 600 mg

1 infuze/injekce : 200,- Kč

 • Analgetické injekce do svalu:

úhrada léčiva: 30,- Kč

 • Analgetické infuze:

úhrada léčiva: 150,- Kč

 • Aplikace obstřiku:

úhrada léčiva: 50,- Kč

 • Konzultace nad rámec informací a služeb poskytovaných pacientům podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – nevykazované zdravotním pojišťovnám:

Soukromá konzultace zdravotních problémů mimo základní odbornosti, vycházející z celostního přístupu – např. dopady stresu, bolesti hlavy, chronické infekce, ad.:

1000 – 2500,- Kč

 • Psychosomatická konzultace – nad rámec informací a služeb poskytovaných pacientům podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – nevykazované zdravotním pojišťovnám:

Konzultace vychází ze zásad psychosomatické medicíny s maximálním osobním nasazením, s podrobným rozborem souvislostí nemoci. Délka konzultace obvykle 60 – 90 min.:

2500,- Kč

 • Konzultace s aplikací akupunktury:

Aplikace tradiční čínské akupunktury a ušní akupunktury, event. dalších postupů přírodní léčby s podrobným rozborem souvislostí nemoci; délka trvání 45-60 min.:

2500,- Kč

Ceník je platný od 1.1.2019 do odvolání. Nahrazuje předchozí ceník platný od 1.1.2018. Ceny eventuálních dalších služeb jsou k dispozici na vyžádání. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na náš personál. Číslo účtu ČSOB: 271310676/0300

ORDINACE POLIKLINIKA MALEŠICE – PLAŇANSKÁ 1 (PRAHA 10 – MALEŠICE)

 • Zdravotní péče hrazená zdravotními pojišťovnami:

Neurologické či alergologické a imunologické vyšetření klientů smluvních zdravotních pojišťoven:

vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění

 • Administrativní roční poplatek za poskytované nadstandardní služby:

Úhrada, pokrývající mimo jiné zajištění rezervovaných termínů k imunologickému, alergologickému, neurologickému či internímu vyšetření na konkrétní čas, zasílání upozornění na termín návštěvy, zasílání či kopírování výsledků. Platí vždy následujících 12 měsíců. Netýká se pacientů nad 65 let a dětí do 18 let a sponzorů, podporujících naše zdravotnické zařízení:

500,- Kč / rok

 • Rezervace expresního termínu:

Úhrada za zajištění a poskytnutí přednostního termínu mimo ordinační hodiny k imunologickému, alergologickému či neurologickému vyšetření:

500 – 2500,- Kč

 • Administrativní úkony vyžadované pacientem:

Zvláště vypracování zprávy pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu, apod.:

500 – 1000,- Kč

 • Zdravotní péče nehrazená zdravotními pojišťovnami:

Alergologické a imunologické klinické vyšetření pojištěnců nesmluvní VZP:

2000,- Kč

Neurologické či alergologické a imunologické vyšetření klientů nesmluvních pojišťoven či bez zdravotního pojištění v ČR:

1000 – 2500,- Kč

 • Konzultace s aplikací akupunktury:

Aplikace tradiční čínské akupunktury, ušní akupunktury a dalších postupů přírodní léčby s podrobným rozborem souvislostí nemoci; obvykle po ordinačních hodinách, délka trvání 45-60 min.:

300,- Kč

 • Aplikace GUNA MD injekcí:

Fyziologická regulační medicína (FRM) je inovativní lékařské odvětví představující moderní integraci klasické medicíny s přírodní medicínou, založené na nejnovějších poznatcích v oblasti molekulární biologie, kvantové fyziky a především psycho-neuro-endokrino-imunologie:

1 amp.: 150,- Kč

aplikace: 150,- Kč

 • Aplikace infuzí vitaminu C:

Slouží pro dosažení preventivních a léčivých účinků vitaminu C. Vhodné zvláště u osob zvýšeně ohrožených stresem, záněty a s nimi souvisejícími chorobnými procesy, kdy je potřeba dosáhnout vyšší koncentrace vit. C v organismu, což je možné pouze při nitrožilním podání infuze se 7,5–15 gramy:

1 infuze 7,5 g: 800,- Kč

1 infuze 15 g: 1600,- Kč

 • Analgetické injekce do svalu:

úhrada léčiva: 30,- Kč

 • Analgetické infuze:

úhrada léčiva: 150,- Kč

 • Aplikace obstřiku:

úhrada léčiva: 50,- Kč

 • Konzultace nad rámec informací a služeb poskytovaných pacientům podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – nevykazované zdravotním pojišťovnám:

Soukromá konzultace zdravotních problémů mimo základní odbornosti, vycházející z celostního přístupu – např. dopady stresu, bolesti hlavy, chronické infekce, ad.:

1000 – 2500,- Kč

Ceník je platný od 1.1.2019 do odvolání. Nahrazuje předchozí ceník platný od 1.1.2018. Ceny eventuálních dalších služeb jsou k dispozici na vyžádání. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na náš personál. Číslo účtu ČSOB: 271310676/0300