Neurologická ordinace, poradna s osobním přístupem nezvyklým v běžných ordinacích

 

www.bolesthlavy.com

Jak pracujeme v Centru bolesti hlavy

Poradna vychází z tradičního neurologického diagnostického a léčebného přístupu k pacientovi a kromě základního klasického neurologického vyšetření zprostředkuje i event. důležitá pomocná diagnostická vyšetření. Ta pomohou doplnit informace o pacientovi a umožní přesné zařazení obtíží dle Mezinárodní klasifikace bolesti hlavy.

Pokud klient již přichází vyšetřen se zahájenou léčbou z jiného pracoviště, avšak dosavadní léčba nepřinesla efekt a nesplnila tak očekávání, využíváme v naší poradně propojení terapie neurologické s přístupem psychosomatickým. Toto tvoří významnou součást naší léčby a přináší výrazný léčebný efekt.

Náš přístup je komplexní, zcela individuální a intuitivní ke každému klientovi. Rozborem jeho základních osobních a rodinných vztahů a také životního stylu můžeme odhalit systém zásadních psychosomatických blokád. Odstranění těchto blokád bývá významným momentem, který v průběhu času jednoznačně přináší výsledky v podobě snížení frekvence a intenzity záchvatů bolesti hlavy.

Léčba

Léčba vychází z nejmodernější postupů lege artis klasické neurologické léčby.

Dále, je-li to pro pacienta vhodné, preferujeme léčbu přírodními preparáty, potravinovými a bylinnými léčebnými doplňky, eventuelně též návrhem a úpravou stravovacích návyků klienta.

CENTRUM BOLESTI HLAVY