Projevy kvasinkových, mykotických poševních zánětů představují dlouhodobě významný zdravotní problém znepříjemňující život více než polovině žen v reprodukčním věku. Ve spolupráci s ošetřujícími gynekology uplatňujeme v Centru klinické imunologie moderní přístup kombinující protikvasinkovou léčbu s imunologickou léčbou, podpůrnou léčbou akupunkturou a režimovými opatřeními včetně speciální diety a cílených potravinových doplňků. Samozřejmou součástí léčebného přístupu je komplexní podpora a využití psychosomatického přístupu.