Centrum klinické imunologie se zařazuje mezi několik málo pracovišť, která se věnují imunologické problematice neplodnosti a opakovaného potrácení.

Velký počet partnerských dvojic nemůže uskutečnit své základní poslání – přivést na svět zdravé děti. Po vyloučení genetických, anatomických a hormonálních příčin zbývá část, kdy neplodnost ženy nebo muže je způsobena poruchami imunity. Patří sem některé následky chronických zánětů pohlavního traktu (u ženy děložního čípku, vejcovodů a vaječníků, mužů varlat a semenných váčků). Jindy se u muže prokážou protilátky nebo buněčná imunita ochromující pohyb spermií, případně se u ženy naleznou protilátky či buněčná imunita proti partnerovým spermiím. Nebezpečná může být i imunitní reakce namířená proti plodovým tkáním (trofoblastu).

Jako tragický lze označit osud žen, které opakovaně potrácejí svůj plod. Zde padá na vrub chorobné imunity polovina případů. Moderní imunologie dokáže svými metodami příčiny neplodnosti a opakovaného potrácení určit a ve většině případů přinést i účinnou léčbu.

Ohroženým párům nabízí Centrum klinické imunologie nejen odborný, ale i diskrétní, citlivý a individuální přístup.