Prevence, předcházení nemocem je vždycky přínosné jak pro pacienta, jeho rodinu a blízké, tak i pro stát. Proto nabízíme v rámci svých možností i preventivní postupy k včasnému odhalení zdravotních problémů.

Prevence únavy, nevýkonnosti a vyčerpání

Cílem programu je vyšetření příčin únavy, jejich odstranění a návrhy vedoucí ke zvýšení výkonnosti. Náplní programu je individuální posouzení zdravotních rizik každého klienta (stupeň pracovního a stresového zatížení, posouzení celkové výkonnosti, schopnosti odpočívat, relaxovat a zvládat únavu). Následuje celkové vyšetření zaměřené na vyloučení patologických stavů provázených únavou, zvláště infekčních, zánětlivých a dalších onemocnění. Součástí je doporučení vhodných preventivních a léčebných postupů (úprava spánkové poruchy, zdravý životní styl, ergonomie pracovního prostředí, vitaminová léčba, protistresové prostředky a postupy).

Prevence častých infekcí dýchacích cest

Cílem programu je snížení nemocnosti, méně návštěv u lékařů, zvýšení výkonnosti a odolnosti. Náplní programu je posouzení zdravotních rizik daného klienta (stupeň stresové zátěže – míra zodpovědnosti, vedoucí funkce, práce ve zdravotnictví, veřejné správě a školství, práce na počítači, práce v kolektivu). Součástí je i posouzení celkové výkonnosti, schopnosti odpočívat, relaxovat a zvládat únavu. Následuje celkové vyšetření stavu imunitního systému s následnou podporou odolnosti a obranyschopnosti organismu s doporučením vhodných preventivních a léčebných postupů (imunomodulační léčba, očkování, vitaminová léčba, protistresové přírodní prostředky…).

Prevence vzniku civilizačních onemocnění

Cílem tohoto programu je včasné zjištění rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, vysokého krevního tlaku, cukrovky a obezity. Náplní je vyšetření klientů s ohledem na přítomností nejzávažnějších rizik civilizačních chorob, řešení případných nálezů a preventivní poradenství s doporučením změny životního stylu, úpravy stravovacích návyků, přídavků vitaminových, minerálových, enzymových a dalších přírodních doplňků.

Prevence rozvoje alergických onemocnění

Vlastnost organismu reagovat alergicky je geneticky podmíněná, dědí se, a je tím větší, čím častěji je alergie přítomna u rodičů. Prevence a časná léčba alergických onemocnění je významným přístupem moderní medicíny. Lze především včas podchytit klienty, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou alergici. Léčba časných projevů je vždy efektivnější než pozdní řešení následků (průduškové astma, atopický ekzém, senná i celoroční rýma, potravinové alergie). Součástí programu je vyšetření a poradenství jak v prevenci, tak léčby v alergologii.