Naším cílem je řešit problémy komplexně. To znamená pokusit se odhalit i příčiny, které ke vzniku zdravotní poruchy vedly. Z pohledu psychosomatické medicíny je zřejmé, že řada onemocnění vzniká působením psychických faktorů na lidský organismus. Psychopatogeneticky na nás působí zvláště psychologický stres, chronické, neřešené konflikty, duševní napětí, nadměrná a termíny zatížená duševní práce, ale také zlost, křivda, strach, nenávist, úzkost, citová deprivace, existenční starosti, frustrace a také špatná schopnost se s těmito psychotraumatizujícími situacemi vyrovnat.

Začátek onemocnění je pak doprovázen nedostatkem spánku a odpočinku a nesprávnou životosprávou. Samostatnou kapitolu v psychosomatické medicíně představují velká či zdánlivě méně významná psychotraumata a nepříjemné zážitky z dětství a dospívání. Často jde o chronické emoce anebo silný akutní stres, mnohdy hluboce uložené v podvědomí.

Psychosomatický přístup využíváme v každodenním kontaktu s pacienty. V indikovaných případech využíváme psychosomatické poradny.