MUDr. Lucia Marková, PhD.

MUDr-Lucia-Markova-PhD-Barankova.jpg
Po absolvování studia na 1. LF UK v Praze, nastoupila jako sekundární lékař a postgraduální student oboru neurovědy na Neurologickou kliniku dospělých 2. LF UK a FNM v Praze. V roce 2006 odešla do Českých Budějovic, kde stála u zrodu intraoperační elektrofyziologické monitorace na Neurochirurgickém oddělení tamní nemocnice, a jako neurolog a elektrofyziolog tam pracovala 6 let. V prosinci 2010 obhájila disertační práci „Molekulárně-genetická a klinicko-neurologická vyšetření u autozomálně recesivních forem dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth“ a o rok později složila atestační zkoušku z neurologie. Od března 2012 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN jako odborný asistent a lékař specialista se zaměřením na nervosvalová onemocnění. Na podzim 2013 absolvovala EMG kurz v Thomayerově nemocnici u MUDr.Ridzoně a doc.Kellera. EMG vyšetření v Centru klinické imunologie provádí od června 2015.