MUDr. Magdaléna Srbová

Vzdělání:

 • 2. Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1996
 • atestace I. stupně v oboru pediatrie 2001
 • atestace a specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie 2005
 • specializovaná způsobilost v oboru praktický pediatr pro děti a dorost 2005
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory

Odborná praxe v oboru pediatrie a alergologie-klinická imunologie: 

 • I. porodnická klinika VFN (1996-1998)
 • Klinika dětí a dorostu FNKV (2000-dosud)
 • Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost Praha 9 (2004-2007)
 • Alergologie-imunologie UVN,  Na dlouhém lánu (2009-2013)
 • Centrum klinické imunologie (2013)

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Dětská pneumologická společnost