MUDr. Simona Obermannová

MUDr-Simona-Obermannova

 

 

 

 

 

 

 

 • 3. Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1992
 • Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (1994-2010), vedoucí lékař ambulance, lůžková oddělení, konziliární služba
 • Poradna pro záchvatová onemocnění 1995-2010
 • Účast v zajištění ústavních pohotovostních služeb, do r. 2015
 • Souběžně pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze 4 a 10, (2006-2012)
 • 1. atestace z neurologie v 1996
 • 2. atestace 2003
 • funkční odbornost v EEG v r. 2001
 • kurz myoskeletální mediciny, 2007
 • kurz akupunktury 2012
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích a neurologických kongresech
 • licence  ČLK pro výkon vedoucího lékaře, 2011
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory
 • Centrum klinické imunologie (od r. 2011), věnuje se neurologii v celé šíři oboru v ambulantním provozu, vyhodnocování EEG záznamů, zajištění infuzní analgetické terapie

provádí akupunkturu a aplikace postupů fyziologické regulační medicíny